Om oss

 

Gadds buss är det gotländska familjeföretaget som sätter våra resenärer, kunder och medtrafikanter i centrum när det gäller säkerhet, service och komfort. Gadds Buss AB startades 2007 och har nu 5 anställda. Våra chaufförer är utbildade i HLR, säker buss/brand, förarcertifiering och ecodriving. Vår miljö är en viktig bit i företaget. Bussarna uppfyller miljökraven för att kunna köra i miljözoner i städerna och självklart sopsorterar vi och använder miljövänliga produkter för rengöring. Vi har egen busstvätt och verkstad i Visby där vi utför en stor del av servicen på våra bussar.

 

Med tanke på de nya direktiven beträffande GDPR som träder i kraft 2018-05-25 så har vi valt att publicera hur vi hanterar personuppgifter. Läs mer här!